Kontakt

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

Kontakt oplysninger

 

E-mail: Husklage@naevneneshus.dk

Telefon: 72 40 56 00